skip to Main Content

Passend onderwijs op onze school

Voor elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, zou een plek op onze school moeten zijn. We willen ons ook voor die kinderen graag inzetten. Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of het kind bij ons écht op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften die een positieve beschikking hebben van een commissie van indicatiestelling, kunnen vragen om toelating tot de reguliere basisschool.

Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, overeenkomt met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. De keuzevrijheid van de ouders kan immers worden beperkt door de aard en zwaarte van de beperking en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school om deze kinderen verantwoord op te nemen.

Wanneer dit speelt voor uw kind, gaan wij graag met u in gesprek.

NoorderBasis scholen met de bijbel kleuters

Speciaal Onderwijs

We kunnen veelal ook voorzien in de behoefte aan speciaal onderwijs. Als VGPONN werken we intensief samen met NoorderBasis. NoorderBasis heeft twee scholen, gevestigd in Groningen.

De Meerpaal geeft speciaal basisonderwijs en De Steiger is een school voor speciaal onderwijs met een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs.

Voor beide scholen geldt; zij scholen met de bijbel.

passend onderwijs 2

Plusklas

Onze visie is elk kind passend onderwijs te geven, ook hoogbegaafde kinderen. Op elke basisschool van NoorderBasis krijgen begaafde kinderen naast het verkorte basisprogramma individueel of in een groepje verrijkende leerstof aangeboden.

Indien wenselijk kunnen zij in een meerschoolse Plusklas onderwijs krijgen van speciaal daarvoor opgeleide en gepassioneerde leerkrachten.

Wilt u meer weten over zo’n plusklas? Neem dan contact op met ons.

Back To Top